Dynamo Project

Dat een groot aantal clubs het niet gemakkelijk heeft om voldoende vrijwilligers aan te trekken én te behouden, hoeft niemand te verbazen. Voor het Dynamo Project was het dan ook een logische eerste stap om bijscholingen rond deze onderwerpen te organiseren. Maar zowel de clubs als het Dynamo Project wilden meer! Daarom zijn we , samen met 12 diverse sportclubs, begin 2013 gestart met een piloottraject rond vrijwilligersbeleid. Het Dynamo Project is ervan overtuigd dat een duidelijk stappenplan met verschillende samenkomsten en concrete opdrachten tijdens en na iedere bijeenkomst, leidt tot een succesvol vrijwilligersbeleid. Niet enkel het kwantitatieve aspect (meer vrijwilligers vinden), maar ook het kwalitatieve (de vrijwilligers blijven motiveren, coachen; kortom: gelukkig houden!), komt in dit traject ruimschoots aan bod. De deelnemende sportclubs waren het er over eens: wie bereid is tijd te investeren in een stevig vrijwilligersbeleid krijgt met de juiste tips, hulp en begeleiding een mooi resultaat in ruil!

Lien Berton - projectmedewerkster Dynamo Project

← terug